Úrnapi virágszőnyegek Moholon

Települési érték

kulturális örökség

2016-01-27


Bemutatás:


Úrnapja a pünkösd után következő második hét csütörtökjén tartott ünnep, az oltáriszentség ünnepe. Ilyenkor díszes körmenetben hordozták végig az egész településen az oltáriszentséget, melynek a néphit bajelhárító erőt tulajdonított. A körmenet útvonalán négy oltárt emeletek, amelyek fölé zöld ágakból, virágokból sátrat építettek, a körmenetben pedig virágokat szórtak. Bár a szocialista érában az egyházi ünnepeket a templomi térbe szorították vissza, az 1990-es években a közösségekben újjáéledhetett az igény a régi vallási hagyományok megújítására.

Az úrnapi virágszőnyegek készítése Itáliából ered a 18. század végéről, s innen terjedt tovább Dél-Németországba és Ausztriába. A magyar katolikusok körében – bár a virágdíszek szervesen hozzátartoznak az úrnapi szertartáshoz – csak szórványosan honosodott meg ez a szokás, például néhány Budapest környéki településen még a 19. század második felében.  

Moholon az 1990-es évek óta készítenek virágszőnyeget úrnapján, ami ma is különlegességnek számít ezen a vidéken. A szokás Danyi László plébános úr nevéhez fűződik, aki Bajorországban leste el ezt a gyakorlatot, majd Csonoplyán próbálta meghonosítani a virágszőnyegek készítését. Moholra való áthelyezése után az ottani hívek gyorsan magukévá tették e szép ünnepi szokást.  

Azóta is minden évben hívek egy csoportja öt virágszőnyeget készít. A virágszőnyegek motívuma évenként változik, a díszítők előre megbeszélt, azonos témakörű képeket készítenek, viszont a főoltár virágszőnyege minden évben a koronás magyar címert ábrázolja. Alapvetően a falubéli asszonyok tisztsége ez a virágszünyegek elkészítése, megfigyelhető, hogy a részvét anyáról leányra száll. Úrnapja előtt hetekkel elkezdődik a készülődés, a szervezés. A virágszirmok beszerzése nem minden évben könnyű feladat. A virágoskerteket kimondottan úgy ültetik be a falubeliek, hogy azok az ünnep idején boruljanak virágba, így a szirmokat fel tudják használni a díszítésnél.

Previous Next

Indoklás:


Évről évre több vendég érkezik Moholra kimondottan Úrnapja alkalmából, illetve kimondottan azért, hogy a jellegzteses virágszőnyegeket megtekintse. A falubeliek büszkék erre a hagyományra, Danyi László plébános úr halála óta is minden évben megszervezik, készülnek az eseményre.

A környező településeken nem jellemző az efféle dekoráció, a moholi római katolikus lakosság számára viszont elképzelhetetlen az ünnep a virágszőnyegek nélkül.

Kapcsolat az értékhez:


Lakatos Raffai Irén

Szent Görgy plébánia, Mohol

Források listája:

Beszédes Valéria: Az egyéniség szerepe a szokásmodell kialakításában - Úrnapja Moholon ( http://epa.oszk.hu/01000/01014/00092/pdf/EPA01014_hid_2012_05_101-110.pdf )

Bednárik József: Virágszőnyeg, egyház, társadalom. In: Komor Judit – Schiller Katalin (szerk.): Utak, technikák, hagyományok. 2014. (http://real.mtak.hu/20424/1/Bednarik_J._u_151908.767185.pdf)

Úrnapja. In: Magyar Néprajzi Lexikon (http://mek.niif.hu/02100/02115/html/5-1013.html)

Úrnapja – az oltáriszentség ünnepe. Jeles Napok (http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/urnapja__az_oltariszentseg_unnepe)

Úrnapi szentmise 2015. június 4. Szerbia, Vajdaság, Mohol, Első rész ( https://www.youtube.com/watch?v=wzQ-vmZXH4k )

Úrnapi szentmise 2015. június 4. Szerbia, Vajdaság, Mohol, Második rész ( https://www.youtube.com/watch?v=RWRmG1RoOAk )

2016-01-21

épített környezet


Szabadka és Palics legjelentősebb századfordulós emlékei Komor Marcell (1868–1944) és Jakab Dezső (1864–1932) építészpáros nevéhez köthető. A két építész 1897-től közös tervezőirodában működik Budapes ...

2016-01-30

épített környezet | Torontálvásárhely


A torontálvásárhelyi református templom Vajdaság legnagyobb és legmagasabb református temploma. A 68 méteres torony messziről jelöli, hogy egy többnyire református hitvallású faluba érkezünk. Toron ...

2020-05-29

kulturális örökség | Torda


Tordán a művelődési otthon előtt 2014. október 13-án avatták és szentelték fel a település első (és azóta is egyetlen) köztéri emlékművét, Szent István király bronzból készült mellszobrát. A szobor Vé ...Készült a Magyar Kormány támogatásával