Jézus Szent Szíve templom Zenta

Települési érték

kulturális örökség

2019-01-22


Bemutatás:


Zenta második katolikus templomát 1893 késő nyarán kezdték építeni, miután augusztus 27-én letették a templom alapkövét (az alapkőbe egy légmentesen lezárt bádogtartályt helyeztek, amely tartalmazta a város- és az egyházi vezetők névsorát, a tervező és kivitelező nevét).  

A templom tervezője a kanizsai születésű budapesti építész, Szilágyi János volt. A templom falai 1893 őszén már nyolc méter magasan álltak, s 1894. április 22-én a templomtorony csúcsára felkerült a 300 kg súlyú, másfél méteres aranyozott kereszt.

1894 őszén befejeződött a templom építése, s október 1-jén megtörtént azegyházi épület átadása.

 A templom neogótikus stílusban épült, tornya 52 m magas, s négy kisebb torony díszíti. A templom háromhajós (csarnokos), hossza 44 m, szélessége 18 m, belső magassága pedig 10 m. Egy fő- és két mellékbejárata van. A templomban 1200-an férnek el kényelmesen, de 1500 személy befogadására is alkalmas.

A templom építése egy év alatt elkészült, de a belső berendezések,bútorzat, az oltárok, festmények, egyházi szerek stb. még hiányoztak, részben pénzhiány miatt, de 1896 nyarán végre minden belső berendezés a helyére került. A templom négy harangja a jó nevű bajai harangöntő mester, Boditsi Sándor műhelyében készült 1896-ban (dr. Császka György kalocsai érsek ajándéka, domborműves arcképe a legnagyobb harang oldalán látható).

 Az érsek másik igazán értékes ajándéka, a főoltár melletti két nagyméretű színes üvegvitrázs; az egyik Szent György vitézt, a másik Szent Imre herceget ábrázolja (ezeket ma is a templom főbb értékei között tartják számon). A vitrázsokat Pór Sándor készítette Szegeden 1895-ben.

A templom belső tere nagyméretű és tetszetős, oszlop- és boltívdíszei visszafogottak. A főoltár gótikus stílusban készült. Jézus legszentebb Szívének gyönyörűen faragott oltárszobrát az episztola oldalon Szent Pál apostol, az evangéliumi oldalon Szent Péter apostol életnagyságú szobra keretezi. Szent Borbála tiszteletére egy mellékoltárt is készíttettek, a munkával egy tiroli, jóhírű, lelkiismeretes képfaragót és oltárkészítőt bíztak meg. Szintén Tirolból, Gnödenből rendelték meg a stílszerű keresztelőkutat. A jobb oldali mellékoltár Szent László magyar király tiszteletére készült.

Az oltár-és a festett olajképek közül a legértékesebbek a Szentháromságot (150 x 103 cm), a Szent Lászlót (108 x 168cm), a Szent Klárát (86 x 168 cm) és a Szent Annát (86 x 150 cm) ábrázoló képek, melyek nincsenek aláírva, de jórészt a XIX. század végén készültek el. AKis Szent Teréz-szobrot 1934.május 31-én avatták fel.

A harangok után érkezett meg az orgona és a toronyóra. A toronyóra Emil Schauer gyárában készült Bécsben 1896-ban (az óra eredeti hajtószerkezetét már régóta nem használják, ugyanis elektromos meghajtásúra cserélték).

Az orgonát a neves ausztriai Rieger-testvérek jagendorfi gyára készítette; erőteljes és gyönyörű hangzású volt, még többszöri javítás után is, köszönve a templom kiváló akusztikájának. 2013-ban Ausztriából új orgona érkezett a templomba. A zentai városnapi rendezvénysorozat keretében, 2013. szeptember 15-én szentelték fel az újorgonáját, a szakemberek elmondása szerint Vajdaság legnagyobb működő hangversenyorgonája. Az orgona felújítását, bővítését és karbantartását Bartus Szabolcs gyergyószentmiklósi orgonaépítő mester és munkatársai végezték 2018 végén.

A Jézus Szent Szíve templomot 1896. szeptember 3-án avatta fel Appel Ede zentai belvárosi plébános. A templom melletti paplak vagy parókia 1897-benkészült el.

 

Javaslattevő:
Gesztenyék csapat
Petőfi Sándor Általános Iskola, Zenta
Felkészítő pedagógus: Kormányos Katona Gyöngyi

 

Indoklás:


Az új templom hivatalos neve Jézus Szent Szíve templom. Építésének idejében Magyarországon mindössze 12 templom volt Jézus Szent Szívének tiszteletére szentelve. Ez az első többhajós templom Zentán. A templom egy IPA-pályázatnak köszönhetően 2018 második felében felújításon esett át.

A templom már régóta bekapcsolódott a zentai művelődési rendezvények szervezésébe és a zenei élet ápolásába: 1996-tól 2006-ig a nagysikerű húsvéti Komolyzenei Hangversenyeket szervezték meg a templomban, majd 2000-től napjainkig a Zentai Egyházzenei Fesztiválnak ad otthont minden év szeptemberében négy-öt napon keresztül, amelyen neves hazai és külföldi művészek, zenekarok, kórusok mutatkoznak be. A Jézus Szent Szíve templomot műemlékként tartják számon.

 

 

 

Kapcsolat az értékhez:


Zenta, Madách Imre 3.

Telefon: 024/812-495

Források listája:

Valkay Zoltán: Zenta építészete-Újvidék: Fórum és Zenta: Thurzó Lajos Közművelődési Központ, 2002. p. 2014.-220.

Gombos Szabó Zsófia: Zenta katolikus egyházközségeinek története, Agapé, 2010.

A Jézus Szent Szíve plébánia iratai (1893-1896)

2017-05-22

épített környezet | Szivác


A Ferenc József Öntöző és Hajózó Csatorna megépítése Türr István nevéhez fűződik. E műszaki létesítmény 1872–75 között jött létre Kissztapár és Újvidék között 68 km hosszúságban. Elsődleges célja a sz ...

2019-01-23

épített környezet | Zenta


A Zentai Gimnázium története a 19. század közepéig vezethető vissza. A polgárosuló város vezetése már 1842-ben a gimnázium alapítását javasolja, de a Képviselő-testület 1875. július 7-én tárgyalta és ...

2019-01-23

agrár- és élelmiszergazdaság | Zenta


Amarcipán mandulából és cukorból készített édesség, melyet önmagában éstöltelékként is gyakran fogyasztanak. Sokakban a gyermekkor, a családiasünnepek hangulatát idézi. Ajándékként is szívesen adjuk, ...Készült a Magyar Kormány támogatásával