A Vajdasági Magyar Értéktárról

Honlapunkon valamennyi értékkel bíró helyi (szellemi, emberi, tárgyi és természeti) kincsünket szeretnénk összegyűjteni, rendszerezni és bemutatni. A törvény szerint a nemzeti értékek azonosítása, rendszerezése és védelme egy többszörösen összetett, alulról felfelé építkező rendszerben, a Nemzeti Értékek Piramisában történik. Az értékek felkutatása az egyes településeken kezdődik, hiszen a helyi értékeket a helyiek ismerik a legjobban. A települési értéktárak kincseiből lehetnek majd a tájegységi, a vajdasági magyar és a kiemelt nemzeti értékek, estleg hungarikumok is. A helyi értéktárba bárki javasolhat értéket úgy, hogy kitölti és a helyi értéktár bizottságoknak beküldi a javaslattételi űrlapot.

A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény és a 2015. évi LXXX. törvény egyik legfontosabb rendelkezése a külhoni értékgyűjtés megteremtésének lehetősége magyarországi mintára. Ennek alapján a Magyar Állandó Értekezleten (MÁÉRT) részt vevő szervezetek kezdeményezésére létrejöttek a Külhoni Magyar Értéktár Bizottságok. A Vajdasági Magyar Értéktár Bizottságnak kiemelt feladata a vajdasági magyar értékek azonosítása, nyilvántartása és felterjesztése a külhoni nemzetrész értéktárába, a magyar értéktárba, valamint a hungarikumok gyűjteményébe. A bizottságok működése öntevékeny.Készült a Magyar Kormány támogatásával