Lisieux-i Kis Szent Teréz-emléktemplom

Települési érték

kulturális örökség

2019-01-30


Bemutatás:


ALisieux-i Kis Szent Teréz-emléktemplom római katolikus templom Szerbiában, Zentán. A szabadkai egyházmegyéhez tartozik.

A KisSzent Teréz-emléktemplomot Zenta legtöbb katolikus hívetszámláló és legszegényebb részén emelték. A munkásnegyedben már 1912-benfelvetődött a templomépítés gondolata;ebből 1913-ban egy kápolna valósult meg, és ekkortólvezethettek itt anyakönyveket. Az 1970-es években új plébániaépületet emeltek, és a régit templommá éshittanteremmé alakították. A szentély végleges formáját 1990-ben alakították ki. Atemplom alapkövét 1996. évi szeptember 11-i városnapi ünnepség keretében tettékle. Az új templom építése 1997-ben, a Zentai csata 300. évfordulóján kezdődött. Akomoly anyagi ráfordítást igénylő építkezés a tervezettnél lassabban haladt, sa szűkös anyagi lehetőségek miatt a templom nem készülhetett el a zentai csata300. éves évfordulójára (1997).    

Lisieux-i SzentTeréz halálának centenáriuma csak néhány nappaltolódott el a csata évfordulójától, ezért az épülő emléktemplomot is atiszteletére emelték. Msgr. Pénzes János és msgr. Huzsvár Lászlópüspökök szentelték meg a zentai csata 300. és Lisieux-i Kis Szent Teréz halála100. évfordulójára épülő emléktemplom alapkövét. A két említett évforduló mellett egyharmadik is okot adott az építkezés megkezdésére: Szent István 997-ben lett fejedelem, és akoronázás ezeréves évfordulója is közeledett. A templom szimbolikájában azezeréves magyar államra, és a magyar nemzeti összetartozásra hívatott emlékeztetni,a három kupola a magyar címerben található hármashalomra utal akettőskereszttel. Az emléktemplom vázlattervét Tóth Vilmos építész készítette.Ő a következőképpen méltatta saját munkáját és tervét: egy szimbólumothelyezett el a Szabadság téren. A szimbólum jelentése a tér gyepére helyezettstilizált virágcsokor három szál virágból, amelyek a földre helyezve térben ésidőben visszalakulnak a földből kibúvó hajtássá (12 szelvényből álló, egymásbametsző, földből előtörő gömbökké), szerves részeivé válva a térnek.

A templom egyik érdekessége, hogy kézzelfoghatójelként beépültek az 1914-ben megkezdett, s az első világháború végéig csakrészben felépült főtéri Szent István templom oszlopai, oszlopfői és kődíszei,melyeket a templom 1947. évi lebontása után hirdetőoszlopként széthelyeztek aváros utcáin és terein.

A templomtér belső igazi dísze valójában akupolák fa szerkezete, az oldalfalakon 24 egy négyzetméteres ablak sorakozikegymás mellett, amelybe a magyar szentek vitrázs-képei kerültek. A templom belterehárom részből áll: a középső részen 100 ülőhely, míg a két oldalkupola alattirészben 200-200 ülőhely található. 2009 őszén a kupolák alatti falak ablakaibabekerült a 24 vitrázsüveg, mely a magyar szenteket és boldogokat ábrázolja. Avitrázsokat Papp Korhecz Zsuzsanna szabadkai restaurátor készítette.

Az új templomot 2008-óta nagyobbrendezvények megszentelésére használhatják a hívek. Az épülő templom zarándok-,valamint búcsútemplom. 2017.szeptember 11-én,a zentai csata 320. évfordulójánszentelte fel Pénzes János püspök, a nagyszámú hívősereg és a meghívottvendégek jelenlétében, akik között ott volt Áder János magyar államfő is.

Javaslattevő:
Lángelmék csapat
Petőfi Sándor Általános Iskola, Zenta
Felkészítő pedagógus: Kormányos Katona Gyöngyi

 

 

 

Indoklás:


A felépült új templom méltó és örökre maradandó emléketállít az eddig kissé elfeledett, de világhírű zentai csatának, hirdetve ezzelazt a győzelmet, mely lehetővé tette e vidék számára is az egyetemes európaikultúrához való újbóli csatlakozást. Köszönhető ez Savoyai Jenő hercegnek éshadvezérnek is.  

Ez az emléktemplom-melynek alapkövét a zentai csataszínhelyéről vett földbe helyezték a Vereckéről és Lisieux-ból hozott kővelegyütt,-szimbóluma szűkebb régiónk, a Duna-Tisza-köze, illetve egykoriországunknak az európai kultúrához való végleges visszatéréséhez, a több, mintezerszáz éves fennmaradásnak. A felszenteltemléktemplom nemcsak vallási, hanem történelmi szempontból is jelentős, mert azentai csata emlékére épült.

 

 

 

Kapcsolat az értékhez:


József Attila utca, Zenta 24400

Telefonszám: 024 812440

 

 

 

Források listája:

Épül a zentai emléktemplom. In: Magyar Szó, 2000.április 14., péntek

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete honlapja: http://www.sentainfo.org

Tari László helytörténeti-kutató összefoglalása alapján

2017-06-05

épített környezet | Kúla


A kúlai sörkészítés első említése gróf Cothmann Antaltól, a magyar királyái és császári kamara tanácsosától származik, aki 1763-ban körüljárta a Bács kerületi kamarai pusztákat. Erről az útjáról írt j ...

2017-05-22

épített környezet | Szivác


A Ferenc József Öntöző és Hajózó Csatorna megépítése Türr István nevéhez fűződik. E műszaki létesítmény 1872–75 között jött létre Kissztapár és Újvidék között 68 km hosszúságban. Elsődleges célja a sz ...

2019-01-23

épített környezet | Zenta


A Zentai Gimnázium története a 19. század közepéig vezethető vissza. A polgárosuló város vezetése már 1842-ben a gimnázium alapítását javasolja, de a Képviselő-testület 1875. július 7-én tárgyalta és ...Készült a Magyar Kormány támogatásával