A Szent Józsefnek szentelt kápolnaterem az adai Cseh Károly Általános Iskola központi épületében

Települési érték

épített környezet

2023-05-26


Bemutatás:


Az adai római katolikus templom 1795-ben átadott épületének 100 éves évfordulója alkalmából indítványozta Opitz Sándor kanonok plébános az Iskolaszék és Ada község képviselőtestületének egyetértésével az adai leányiskola megnyitását. A leánygyermekek oktatását a Miasszonyunk Szegény Iskolanővérek nőszerzet gondjaira kívánták bízni, amit a Kalocsai főegyházmegyei hatóság támogatott is. 1901–1902 között épült fel az apácazárda, ahová a tanítói női rendet beköltöztetve – az akkori közoktatási törvényeket figyelembe véve – apácazárdát hoztak létre katolikus leányiskolával. 1902. szeptember 29-én a tanerők az intézet vezetését átvették, s október 5-én Povischel Rikárd dr. kanonok úr az intézet épületét beszentelte és szent Józsefnek az intézeti kápolna védőszentjének pártfogására bízta. Az első misét is ezen a napon szolgáltatta Páv Ferencz adai káplán a zárda akkor még földszinti teremben elhelyezkedő kápolnájában. 1903. október 15-én engedélyt kaptak arra, hogy a kápolnát áthelyezzék az emeletre, majd az elvégzett munkálatok után november 8-án Latky József plébános úr fél 8-kor szentelte föl nagy ünnepséggel az új kápolnát.

A zárda a leányneveldével eredményesen működött a kalocsai anya-ház és szerzetes közösség vezetésével, illetve a felügyelete alatt egészen a trianoni határmódosításig, majd ezután is, a szabadkai nővérek rendháza segítségével. A második világháború alatt is iskolaként működött az épület. Október 7-én telitalálat érte, s a lépcsőház mennyezete beszakadt, de a keletkezett kárt sikerült felszámolni. 1945. június 21-én kapták meg a nővérek a végzést, hogy a zárdát tíz napon belül hagyják el, mert azt kisajátították. Ezután a kis kápolna sorsa teljesen megpecsételődött, annak egykori meglétéről sem eshetett említés. A kápolna terem falait, mennyezeti freskóját, s a zárda épületén belül található gyönyörű festett díszítéseket lekaparták, s azt átmázolták. Az oltárt, a kegytárgyakat a nővéreknek sikerült az adai plébániára átmenteni, azok jelenleg az Ada községhez tartozó Völgyparton a templomban találhatóak. Az iskola épületén 2018-ban befejezett felújítási munkálatok során a zárdakápolna terme feltárásra került, s a mennyezeti freskót az eredeti képpel közel azonos állapotban helyreállították. Az Úr Jézust és Alacoque Szent Margitot ábrázoló, a teljes mennyezetet betöltő barokk stílusú freskót Vladimir Kojić nagykikindai ikonfestő festette újra. A zárda épülete nagy szerencsére a felújítás idején műemlékvédelem alatt állt, így a Szabadkai Műemlékvédelmi Intézet felügyeletével történtek meg a helyreállítási munkálatok. Az intézetnek az iskolában 2019. 06. 05-én 295-1/2019 iktatószámmal bevezetett ajánlata a kápolna múzeum- illetve kiállítóteremként való hasznosítását irányozza elő. Ennek megvalósítása egyelőre, anyagi források hiányában várat magára. Jelenleg a kápolna látogatható, versenyek, előadások színhelyéül szolgál. A város kincse a zárda épülete, és benne a zárdakápolna! Az eszmei és fizikai értéke sokkal jelentősebb, hiszen általa összekapcsolódik a múltunk és a jelenünk. Ez önmagában azt a nagyon erős üzenetet közvetít azoknak a kisdiákoknak, akik innen kilépnek az életbe, hogy tisztelni kell azokat, akik előttünk jártak, és őrizni azt, amit ránk hagyományoztak.

Javaslattevő: Maksó Éva

Previous Next

Indoklás:


Az egykori apácazárda és leányiskola épülete meghatározó jelleggel bír Ada város központjának épített környezetére. A több mint 120 éves épületben feltárt kápolna, az iskolatörténettel szorosan összekapcsolva, nagyban hozzájárulna az identitás megőrzéséhez, méltóságteljes hasznosulására biztosítékként szolgálna az elkövetkező időkben is.

Kapcsolat az értékhez:


Maksó Éva
0638219636
evamakso@gmail.com

Források listája:

Értékes freskót találtak az adai általános iskola épületében https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/ertekes-freskot-talaltak-az-adai-altalanos-iskola-epuleteben

Felújították a falfestményt az adai Cseh Károly Általános Iskolában https://www.youtube.com/watch?v=m2Dr8LFvqKQ

Csincsik Zsolt: Elkészült a freskó. Magyar Szó, 2018. július 22. https://www.magyarszo.rs/hu/3736/hetvege/186776/Elkészült-a-freskó.htm

2016-01-22

kulturális örökség


Kosztolányi Dezső Szabadkán született 1885-ben. Mivel szülőháza már nem áll, a Svetozar Marković Gimnázium (valamikor Községi Főgymnasium) épületénél szoktunk emlékezni rá. Költőnk 1900-tól 1903-ig az ...

2023-12-12

kulturális örökség | A JATIM RedStorm Xploit


Varga Lívia az 1991 óta működő Vadvirág Hagyományápoló Kör alapító tagja. A kezdetektől tevékeny részese az egyesület munkájának a népi hagyomány és az anyanyelv ápolásában, valamint a magyar nemzeti ...

2021-03-08

kulturális örökség | Zenta


Zenta lakosságát a deportálásig 4-5 százalékban alkották zsidók, akik viszont az alacsony arányszámhoz képest jóval hatékonyabban vettek részt a város társadalmi és gazdasági életében. Mint sok helyen ...Készült a Magyar Kormány támogatásával