Bajsa évszázadok óta három templom oltalmában

Települési érték

épített környezet

2016-01-26


Bemutatás:


Bajsa évszázadok óta három templom oltalmában

A katolikus templom

A falu 1751-es újratelepítését követően, 1759-től a Vojnits család Bajsa felének tulajdonosa lett. Tehetősek és adakozók voltak, meghatározó szerepet vállaltak a római katolikus egyházközösség megalakításában.

Az első templomot 1760-ban építették, a későbbiekben pedig mellé a paplakot.1783-tól volt a plébániának állandó lelkésze, 1784- ben kezdődött az egyházi anyakönyv vezetése. A hitközség addig a topolyai anyaegyházhoz tartozott. A Vojnitsok kezdeményezésére 1784-ben önállósult a plébánia és a család átvette a patrónus szerepet, a továbbiakban az egyház támogatói voltak, mind anyagi, mind erkölcsi értelemben is. Az idők folyamán a hívek számának gyarapodása okán már kicsinek bizonyult a templom, ezért 1806 és 1815 között megkezdődtek egy új templom előkészületi munkálatai. A kiváló szervezés eredményeként 1816. szeptember 9-én került sor a felszentelésére, amelyet elődeink Nagyboldogasszony oltalmába ajánlottak. A templom hossza 30 m, szélessége 11 m, a belső tér 11 m, a torony pedig 32 m magas. A főoltárt Josef Schrober készítette, az oltárképet (Mária mennybevétele) Schmidt Josef festette. Az új orgona 10 regiszteren és 506 sípon 1895. február 22-én szólalt meg. A toronyban lévő négy harang az elmúlt évszázadok során megkopott vagy megrepedt, de elsodorta őket a világháború vihara is. A harangok pótlása a hívek önzetlen adakozásából valósult meg. A látványos harangszentelés 1938. március 12-én sok helybeli lakos számára maradandó esemény volt. A modern technológiának köszönhetően 2003 óta már mindegyik villamosított és harangvezérléssel szólal meg.

Az eltelt 200 év folyamán a karbantartási és felújítási munkálatok folyamatosak voltak. A templombúcsú Nagyboldogasszony napján, augusztus 15-én, az összetartozást jelképezi. Az ünnepi szentmisét vendéglelkészek részvételével mutatják be a nagyszámú helybeli, a faluból elszármazott és a környékbeli településkről idezarándokolt látogatók részére.

A pravoszláv templom

A falu 1751-es újratelepítését követően Stevan Zako építette 1755-ben az első templomot, amelynek helyén napjainkban egy pravosláv kereszt áll. 1806-ban vetődött fel az új templom építésének gondolata. Stevan Zako unokája, Dimitrije részt vett a Vojnitsok összejövetelén, ahol az új templom építéséről és a szükséges anyagiak biztosításáról szerzett ismereteket, amelyeket hasznosított a saját terve megvalósításakor. Az új pravoszláv templom 1806 és 1818 között épült Dimitrije Zako adományából, amelyet az ő tiszteletére szenteltek fel. Az épület méretei hasonlóságot mutatnak a katolikus temploméhoz, feltehetően ugyanaz a személy tervezte. Az ikonokat 1854-ben a neves festő Jovan Klajić festette, Gerorgije Zako és felesége Kevernesi és Vizesi Tököly Mária költségén. A festmények a szerb ikonfestészet védett műkincsei. A közel két évszázad látható romlást eredményezett az épületen. 1972-ben Bécsben újraöntötték a megrepedt nagyharangot. A költségeket a pravoszláv, valamint a bajsai katolikus és evangélikus hívek adományából fedezték. 1995-ben kezdődött a Műemlékvédő Intézet feügyelete alatt a templom tatarozása. Betonkoszorúkkal erősítették meg az alapokat, új fedőcserép került a tetőre és átfestették a templom belsejét.

Az egyház templombúcsúját november 8-án , Szent Demeter vértanú napján ünnepelik.

Az evangélikus templom

A szervezett evangélikus egyházközösség megalapítása az 1785-ös évre datálódik. Ezt megelőzően az evangélikus szlovák családok vallásgyakorlására egy imaház szolgált a Krivaja folyóhoz közeli utcában. Az új templom 1823 és 1824 között a hívek adományából épült a parókiával és az iskolával együtt. Az épület 22 m hosszú,10 m széles, a torony 33 m magas. A toronyóra érdekessége, hogy a nagymutató mutatja az órát a kismutató pedig a percet. Négy harang található a toronyban, ezekből csak három használatos. A templombelső egyszerűsége elragadó látványt nyújt, fő része az oltár, melynek közepén található a szószék, mely jelképezi, hogy az Istentisztelet középpontjában Isten Igéje áll. Az orgonát Kovács István szegedi mester készítette 1866-ban, amelyet saját portréja díszít. Az eltelt évszázadok időszerűvé tették felújítási munkák elvégzését. Az ötvenes években megújult a templomtorony, a nyolcvanas években pedig új cserép került a tetőre. A 2014-ben végzett beltéri munkálatok során átfestették a falakat, kicserélték a járólapokat és felújították a padokat.

Falunkban napjainkban egyre kevesebben beszélik a szlovák nyelvet, ezért a gyülekezet is lassan elmagyarosodott.

Vasárnaponként és ünnepnapokon rendszeres istentisztelet van a templomban. Csütörtökönként a gyülekezet nagytermében bibliaórákat tartanak. Az egyházi ünnepeken a hitoktatásra járó gyerekek alkalmi műsorral szerepelnek a templomban.

Indoklás:


Bajsán a magyarok katolikusok, a szlovákok evangélikusok, míg a szerbek pravoszlávok voltak. Templomaik ma is egymás mellett sorakoznak a falu központjában őrizve ezt a különleges egyediséget. Vajdaságban nem sok ilyen település található. Az itt élő multietnikus közösség igazi példája annak, hogyan kell értékelni és tisztelni egymás vallását és szokásait.

Kapcsolat az értékhez:


Római-katolikus egyházközség telefonszáma +381 24 721 024
Pravoszláv egyházközség telefonszáma +381 24 721 055
Evangélikus egyházközség telefonszáma +381 24 721 048

www.bajsa.co.yu  

Források:

A forrás nem érhető el.

2016-01-29

kulturális örökség | Törökfalu


Az 1900. évből származó  TROCMEYER NEUSTAZ feliratú lóvontatású tűzoltókocsi Törökfalun áll a Tűzoltó laktanya előtt, a Kossuth Lajos utca 11. szám alatt. Az 1951-ben alapított önkéntes tűzoltóság has ...

2016-03-22

épített környezet


A Vaskapu egy több mint 100 kilométer hosszú, több szakaszból álló szoros, a Déli-Kárpátok és a Szerb-érchegység közötti folyami szurdokvölgy. Szabályozása előtt a vízhozama és a vízsebessége erősen v ...

2020-05-22

kulturális örökség | Torda


Torda helytörténetét több kiadvány is megörökíti: a Torda jubileumai (2003), amely a tordai az egyházközösség és az oktatás megalakulásánáak 200 éves évfordulójára jelent meg, és a Torda krónikája, am ...Készült a Magyar Kormány támogatásával