Helytörténeti kiadványok

Települési érték

kulturális örökség

2018-06-19


Bemutatás:


Az 1700-as években történt nagy betelepítési mozgalmak hatására a mai Vajdaság területén számos település jött létre illetve a korábbi települések újra benépesültek. Ekkor vált gazdaságilag és közösségileg is ismét élővé ez a terület. A helytörténetírás Bácskossuthfalván/Ómorovicán 130 évre nyúlik vissza. Az első összefoglaló falutörténetet, benne hangsúlyosan a református egyházközség történetét Turi Lajos helyettes lelkész írta 1885-ben, ám ez nyomtatásban nem jelent meg. Később leginkább évfordulókhoz kapcsolódva készültek helytörténeti kiadványok. 1975-ben megalakult a Monográfiabizottság, mint a helyi közösség állandó bizottsága, majd 2007-ben átalakult Monográfia Helytörténeti Egyesületté. 2019 decemberéig 39 címszóból álló kiadványgyűjtemény mutatja be a falu 232 éves múltjának részleteit. 

 

Indoklás:


Az 1700-as évekbeli betelepítéstől fogva eltelt évszázadok rendkívül mozgalmas, sorsfordító eseményekben bővelkedő időszakot jelentenek a települések múltjában. A helytörténeti kutatások és kiadványok tárják fel szűkebb és tágabb közösségünk múltját és érékeit. Ennek a történelmi egésznek képezi gazdag részét a bácskossuthfalvi helytörténeti kiadványok sorozata. Belőlük a település és a szűkebb környék múltja mellett megismerhetjük azokat az általános történelmi változásokat, amelyek a szélesebb földrajzi térségre is hatással voltak.

Javaslattevő: Besnyi Károly

Az önálló helytörténeti kiadványok alább, a Források között kerülnek ismertetésre. 

Források listája:

Máté László 1886 Emléklapok Ómorovicza község 100 éves múltjából. Omoroviczai képviselőtestület, Omorovicza

Hetesy Viktor – Kovács Gyula – Faragó József – Máthé László 1896 Ó-Morovizai ünnepély. Ima, beszédek és emlékköltemény melyek Magyarország ezredéves jubileuma és a felállított Kossuth Lajos szobra Leleplezési Ünnepélyekor 1896. augusztus 20-án előadattak

Sándor István 1911 A kossuthfalvai református egyház 125 éves története 1786–1911. Református Egyház, [Kossuthfalva]

Okos Gyula 1912 A koporsó s a fejfa felirata gyász és sirbeszéd, melyet 1912. január 9-én Kossuthfalván id. Kovács Gyula nyug. reform. kántor-tanító, tanitó egyleti pénztárnok, a „Kossuthfalvai Függetlenségi és Polgári Kör” elnökének stb. végtisztességté

Dévay Lajos – Gyarmati Sándor [1936] Nagy idők sodrában. A Sztáramoravicai Református Keresztyén Egyház és község története 1786–1936. K.n., h.n.

Dévay Lajos 1961 Sztára Moravica község nyelvjárása. Községünk idetelepülésének 175-dik évfordulója alkalmából. Kézirat

Tóth László (szerk.) 1976 Közlöny I. Moravica Monográfiájának szerkesztő bizottság, Moravica

Dr. Pénovátz Antal (szerk.) 1977 Közlöny 2. Moravica Monográfiájának Szerkesztő Bizottsága, Moravica

Pénovátz Antal (szerk.) 1978 A moravicai tűzoltótestület 100 éve. Moravicai Önkéntes Tűzoltótestület, Moravica

Beer Miksa 1986 Moravica – Stara Moravica. Topolyai miniatűrök 3. Művelődési, Oktatási és Tájékoztatási Központ, Topolya

Brindza, Karolj 1986/a Nemirna ravnica. Pokreti poljoprivrednih radnika i siromašnih seljaka Stare Moravice 1805–1945. Mesna zajednica Stare Moravice, Stara Moravica

Bada István (szerk.) 1989 Idős Kovács Gyula Általános Iskola – Osnovna Škola Stari Kovač Đula. [k. n. h. h.] Minikönyv

Pénovátz Antal (szerk.) 1994 Moravica megemlékezése Kossuth Lajos halálának 100. évfordulóján – Sećanja St. Moravice povodom 100. god. smrti Lajoša Košuta. Moravica Helyi Közössége, Moravica

Budai, Đenđi (ured.) 1996 50 godina rada Doma za lica ometena u mentalnom razvoju „Otthon“. Dom za lica ometena u mentalnom razvoju „Otthon“, Stara Moravica

Kiss Antal 1996 Templom. [Református Keresztyén Egyházközség], Ó-Moravica

Besnyi Károly 1998 A moravicai ipartestület 100 éve. Moravicai és Pacséri Kisiparosok, Vendéglősök, Magánkereskedők és Fuvarozók Egyesülete, Moravica

[n. n.] 2004 A falu 100 éve képeslapokon. A Helyi közösség Monográfia-bizottsága, Moravica

Boza Béla 2005 Hagyományaink és szokásaink. Címeres könyvek. Logos Grafikai Műhely, Tóthfalu

Gulyás László 2005 Két évszázad gazdaságtörténete. Címeres könyvek. Logos Grafikai Műhely, Tóthfalu

Gulyás László (szerk.) 2005/a Örökségünk része. Címeres könyvek. Logos Grafikai Műhely, Tóthfalu

Molnár Gyöngyi–Papp László 2008 Csoncsikó. Morovici gyermekvilág. Moravicai Értelmiségi Fórum, Bácskossuthfalva

Papp László 2009 Szenvedélyünk a vadászat. A vadászat története Bácskossuthfalván (Omoroviczán) 1792–2009. Monográfia Helytörténeti Egyesület, Bácskossuthfalva

Besnyi Károly 2010 Jól égett a pipájuk. Az ómorovici/bácskossuthfalvi fúvószenekarok története. Ifjúsági Fúvószenekar, Bácskossuthfalva és Panonia-print Kft., Topolya

Novák Mihály id.–Kiss Klára (szerk.) [2010] 30 éves a bácskossuthfalvi nemzetközi művésztelep – 30 godišnjica moravičke međunarodne umetničke kolonije. Moravicai Értelmiségi Fórum és Ady Endre ME 9+1 Nemzetközi Művésztelep, Bácskossuthfalva

Papp László 2012 Méhek szorgalmával. Bácskossuthfalva, Pacsér és Krivaja méhészetének története – Vredni kao pčele. Istorijat pčelarstva Stare Moravice, Pačira i Krivaje. Monográfia Helytörténeti Egyesület, Bácskossuthfalva

Besnyi Károly 2013 Rivaldafényben. Ómorovica/Bácskossuthfalva amatőrmozgalmának monográfiája. Ady Endre Művelődési Központ és Monográfia Helytörténeti Egyesület, Bácskossuthfalva

Maruzsenszki József 2015 Morovici lakodalmi szokások. Morovici szállások. Magánkiadás, Ómoravica, Bácskossuthfalva, Kiskunhalas

Papp László 2015 Ép testben ép lélek. Bácskossuthfalva/Ómorovica sportéletének krónikája 1871–2015. Monográfia Helytörténeti Egyesület, Bácskossuthfalva

Besnyi Károly 2016 Jeles helyeink. Helytörténeti-kulturális útikalauz. Monográfia Helytörténeti Egyesület, Bácskossuthfalva

Bešnji Karolj 2016/a Znamenita mesta Stare Moravice. Istorijsko-kulturni vodič. Udruženje za istorijat naselja „Monografija“

Besnyi Károly (szerk) 2016/b Az utókornak. Ómorovica/Bácskossuthfalva település múltjáról és jelenéről összeállítva és kinyomtatva, egy példánya a faluházán befalaztatva a falu újratelepítésének 230. évfordulója alkalmából. Monográfia Helytörténeti Egyes

Bordás dr. László (szerk.) 2017 Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket... A bácskossuthfalvi Napsugár református óvoda 12 éves története, alakulástól napjainkig 2005–2017. Grafoprodukt, Szabadka

Német Klaudió 2017 Makacs moroviciak. Különös történetek egy bácskai falu múltjából. Vajdasági Magyar Helytörténeti Egyesület, Topolya – Monográfia Helytörténeti Egyesület, Bácskossuthfalva (2017-ben jelent meg a kötet második, változatlan kiadása is)

Papp László 2017 A hetedik. A bácskossuthfalvi Kossuth-szobor rejtélyes története. Monográfia Helytörténeti Egyesület, Bácskossuthfalva

Besnyi Károly (szerk.) 2018 Közös múltunk és sorsunk. A nagy háború Bácskossuthfaván 100 év távlatából. Monográfia Helytörténeti Egyesület – Vajdasági Magyar Művelődési Intézet. Bácskossuthfalva – Zenta.

Besnyi Károly (szerk.) 2019 Tündérlak. Helytörténeti írások Papp Dániel születésének 150. évfordulóján. Monográfia Helytörténeti Egyesület. Bácskossuthfalva.

Papp László 2019 Akiknek megcsípte haját a dér. 70 éves a bácskossuthfalvi nyugdíjas-egyesület. Monográfia Helytörténeti Egyesület, Bácskossuthfalva.

Papp László – Besnyi Károly 2019 A labdarúgó-egyesület 100 éve képekben / 100 godina fudbalskog društva u slikama. Morovici fotóalbumok 1. Monográfia Helytörténeti Egyesület, Bácskossuthfalva.

Kapcsolattartó személy:

Név: Besnyi Károly
Telefonszám: 0637887650
Email: besnyikaroly@hotmail.com

2016-01-31

kulturális örökség | Lukácsfalva


A gyapjút a birkanyírás után kiválogatják, kimossák és megszárítják. Tavasztól télig száraz helyen, a padláson vagy a kotárkában (kukoricagóréban) tárolják, majd a tél beálltával a fonni tudó háziassz ...

2020-05-11

kulturális örökség | Egyházaskér


Dr. Egyházaskéri Böngyik Árpád (1930–2015) 1930. szeptember 3-án született Egyházaskéren. Apjának nagybirtoka volt és gazdálkodott, anyja, Simon Erzsébet pedig vezette a háztartást és nevelte három gy ...

2016-01-21

épített környezet


Szabadka és Palics legjelentősebb századfordulós emlékei Komor Marcell (1868–1944) és Jakab Dezső (1864–1932) építészpáros nevéhez köthető. A két építész 1897-től közös tervezőirodában működik Budapes ...Készült a Magyar Kormány támogatásával