Óbecsei Járás hetilap

Tájegységi érték

kulturális örökség

2021-08-10


Bemutatás:


Az Óbecsei Járás című hetilap a II. világháború idején, heti rendszerességgel jelent meg településünkön. Óbecse nem rendelkezett régi nyomdászati múlttal. Az első hivatalos, bár rövid élettartalmú lapot csak 1884-ben kezdték el nyomtatni, a Lőwy Lajos - féle nyomdában. Az első hatalomváltásig számos helyi újság jelent meg a piacon, ezek közül talán legjelentősebb és legfolyamatosabb az Óbecse és Vidéke című társadalmi-vegyes tartalmú hetilap volt. Az említett lap 1888 és 1918 között jelent meg. Az első világháborút követően, - bár a hatalom megváltozott –hosszabb-rövidebb ideig több helyi, magyar nyelven megjelenő újság is létezett. Ezek a különböző időszakban megindított, eltérő tematikájú lapok azonban mind megszűntek az 1941-es újabb hatalomátvétel alkalmával. Helyüket az újonnan szerkesztett Óbecsei Járás politikai-társadalmi és közgazdasági hetilap. Az Óbecsei Járás 1942 februárjától kezdett megjelenni. A friss lapot szombatonként vehették kezükbe az óbecseiek.  A háborús időszakban ez a lap volt az egyetlen nyomtatásban megjelent véleményformáló a településen. A hetilapot szerkesztők feladata nem volt könnyű: mindösszesen négy oldalon kellett összegyűjteni és közreadni a hét legfontosabb eseményeit, híreit. A számok felépítése, a cikkek elrendezése nagyjából egységes volt, tartalmuk azonban a történelem sodrával párhuzamosan változott. Hasábjain megjelentek a legfontosabb haza és nemzetközi események, az irányadó politikai nézetek, a legfrissebb közéleti és sporthírek, a kultúra és a humor is. Utolsó megjelenése 1944 szeptemberében lehetett. A lap az évek során többször változtatott kiadót. Először a Hungária, majd a Corvin és a Lux nyomdában történt a nyomtatás. Felelős szerkesztője azonban mindvégig vitéz Tiszavölgyi Szonomár László volt. Az Óbecsei Járás közel 140 számot élt meg. Ebből a jelentős megjelenésből ugyanakkor ma mindösszesen csak 50 darab áll rendelkezésre. Ezek között akad egyforma, de 39 szám bizonyosan elkülöníthető. Az Óbecsei Járás c. hetilap fennmaradt számait megtalálhatjuk az óbecsei Városi Múzeumban, illetve a városi archívumban. Digitális formátumban szabadon olvasható mindegyik még létező szám.

Indoklás:


Az Óbecsei Járás c. hetilap településünk huszadik századi történetének egyik hiteles, kézzel fogható lenyomata. Az újságok tanulmányozása, tartalmuk feldolgozása jelentős mikrotörténeti adatokkal egészíthetné ki eddigi helytörténeti ismereteinket. A lap megőrzésével és megismerésével a településünket érintő II. világháborús események történeti és politikai terheltség nélkül is megvilágíthatóvá válhatnának. Az újság valós képet festhet a korszak Óbecséjének valódi életéről. Bemutatja számunkra az általános gazdasági és társadalmi folyamatokat, változásokat, ugyanakkor az apró lokális érdekességeket, a régi óbecsei lakosság mindennapjait is a nehéz háborús időszakban.

Javaslattevő: Surányi Roland

Szerkesztő: Tompa-Horváth Iringó

Források listája:

SURÁNYI Roland 2021 Óbecsei Járás. Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság Évkönyve 11. 43-48.

http://www.ekobecej.org/index.php?lang=hu

Kapcsolattartó személy:

Név: Kis Zoltán
Telefonszám: +381628226690
Email: okobecse@gmail.com

2021-12-03

épített környezet | Törökfalu


Szent Gellért római katolikus templom Szerbia, Utrine - Törökfalu. A szabadkai Egyházmegyéhez tartozik. Törökfalu - Utrine, Ada község nyugati részében található település, mely a múlt század hatva ...

2020-04-17

épített környezet | Csóka


Csóka a törökdúlás alatti években elnéptelenedett, lakosai a Marostól északra fekvő területekre települtek. Az elhagyott házakba vándorló szerb juhászok költöztek. 1782-ben Marczibányi Lőrinc a bécsi ...

2017-08-25

kulturális örökség | Bácskossuthfalva


Bácskossuthfalván a Posta utca 2. szám alatt található az egykori Schreier ház. A felújított épület utca felőli része ma Emlékházként működik. Itt látható a helytörténeti gyűjtemény, amely a falusi él ...Készült a Magyar Kormány támogatásával