Szent Gellért templom Törökfalun

Települési érték

épített környezet

2021-12-03


Bemutatás:


Szent Gellért római katolikus templom Szerbia, Utrine - Törökfalu. A szabadkai Egyházmegyéhez tartozik.

Törökfalu - Utrine, Ada község nyugati részében található település, mely a múlt század hatvanas évek végén tagosítás után vált településsé. Tanyavilágban élők számára a vallási élet mindig fontos volt, mivel templomuk nem volt helyben, ezért hát Kevibe, Adára valamint Gúnarasra jártak el a templomba. Olykor nagyobb ünneplésre, mint pl. a bérmálkozást és elsőáldozást helyben szabadtéri Szentmise megtartására is sor került Nagyboldogasszony ünnepén. Mivel a tagosítás után a település fejlődni kezdett, a tanyavilágból sokan beköltöztek, igény merült fel a templom építésére.

A templomépítés gondolata sokszor sikertelenül végződő kezdeményezésére, amikor 1967-ben Ft. Rehák József gúnarasi lelkipásztor és a kishegyesi esperes Ft. Tari Imre megalakították az első képviselő testületet Törökfalu hívőközösségében. A kishegyesi esperes plébános halála után Ft. Gere Vince adai plébános vállalta a törökfaluiak ügyét és lankadatlanul hívei körében is mindent megtett a terv megvalósításában. Azokban az időszakokban nehéz volt elképzelni egy ilyen tervet megvalósítani, de a helybeli akkori politikai vezetők is a mellet voltak, hogy szükség van a templomra és mindent ők is megtettek a templom építésének megvalósításában. Mindennek megvalósításában az akkori helybeli elnök Kis Bezdányi András volt az aki sokat megtett, hogy valóra váljon az elképzelés,  Az építkezést 1970-ben engedélyezte az egyházmegyei hatóság is amikor Szauer Miklós adai segédlelkészt vikáriusnak nevezték ki Törökfaluba. A templomépítésre maguk a hívek pénzgyűjteményével, az adai egyházközösség támogatásával lassanként valósult meg.  Az építkezéskor a helybeli lakosok nagyon sokat megtettek és hozzájárultak, hogy a templom megépülhessen. Téglákat hoztak a moholi nagyúton eladásra kerülő birtokról, szerb szálásról. Az elhozott téglákat egyenként megpucolták, hogy megfeleljen a használatra, így hát aktívan részt vettek az építkezés során. A templom fiataljai és idősei egyaránt segítettek az épület lebontásában, az épületanyag meg tisztításában, beszerelésében és az építkezésben. A kivitelező az adai Obnova vállalat volt Vastag Pál moholi mester vezetésével. A templom építkezésének lebonyolítását közben Ft. Gyetvai Imre tornyosi plébános vette át valamint a hívek lelki életéről is gondot viselt 1971-1975-ig.

A felépült templom nagy napja 1972 április 30.-án történt, meg amikor is hát msgr. Zvekanović Mátyás megyéspüspök felszentelte a falu újonnan épült templomát. Szent Gellért püspök emlékére szentelték, akinek emlékének és hitvalló lelkületére kívánt tekinteni Törökfalu hívő népe. A templomszentelést harangszentelés előzte meg, az új harang 1070 kilós. A templom hossza 16 méter, szélessége 9 méter, magassága 8 méter, tornya 5 méter.

A belső berendezés legszükségesebb nagyobb részeit ajándékba kapták a törökfaluiak a szentelés alkalmával, de az óta is sokat hozzájárultak a helybeliek, hogy szebb és szakrálisabb legyen templomuk. Az oltárképet Szent Gellértről Paládia nővér festette mely a szentelés utáni években került sor. A templomot körülvevő terület-udvar rész 1988-ban lett körülkerítve beton elemekből összeállított szép kerítéssel és kovácsolt bejárati kaput is adományoztak a helybeli hívek. Azóta a kis templom harangszóval, örömmel várja a híveket tárt ajtajával a szakrálisan szép belső térbe, hogy lelkileg megcsendesedve megnyugvást és erőt leljenek. A templom épülete az óta már több ízben fel lett újítva belülről és kívülről is. Mindez a hívek szeretetét, odaadását és gondoskodását jelenti templomuk iránt.

A templom 25.-ik évfordulójára (1997) a belső falak öltöztek új köntösbe, valamint a belső berendezés is meg újult. Új tabernákulum, szép kidolgozott álló fakereszt, új szószék valamint egy gyóntatószobával lett megajándékozva a kis templom. A Szentségházat, a fakeresztet valamint az oltáron a szimbólumokat a zentai Berecz Ferenc mester faragta. Mindezen felújításokra és újításokra maguk a hívek odaadó önzetlen szeretetéből, adományaiból tudott megvalósulni. Későbbiekben a templom külső homlokzatának festése, a torony felújítása valamint az egész tetőszerkezet átjavítása is megtörtént melyhez az adai Önkormányzat által a kiírt és meg nyert pályázaton sikerült az egyházközösségnek plusz saját önerővel a templomot szebbé tenni. 

Közeledve a 50.-ik jubileumi ünnepséghez, mely 2022-ben lesz megtartva a templom büszkén és szép köntösbe öltözve hirdeti, hogy a hívek szeretik és gondot viselnek róla. Ő pedig mindig tárt ajtóval várja, hogy betérjenek hozzá s Istennek találkozzanak oltalma alatt.

A törökfalui hívek Isten iránti szeretetét az is tanúsítja, hogy a kilencvenes évek nehéz éveiben hittel és összefogással tudtak önerővel,a magyarországi Illyés alapítvány pályázati támogatásból és a Helyi közösség épület anyag támogatásával a plébánia épület építésébe belekezdeni, ami meg is valósult. Az épület megszentelése és használatba helyezése 1999 májusában megtörtént. Akkor még félkész állapotban volt, de teendőit betöltötte. Azóta az épület teljes mértékben be lett fejezve és szolgálatban áll a hívek számára.

A leg újabb öröm, ami a Szent Gellért egyházközösség híveit érte, hogy msgr. Slavko Večerin szabadkai megyéspüspök 2021. június 1-től plébániai szintre emelte az egyházközösséget.

Previous Next

Indoklás:


A Szent Gellért templom épülete kicsi, kicsi a hívő közösség is, de az elmúlt évtizedek során együtt az isteni gondviseléssel és az emberi gondoskodással tesznek tanulságot mintanyiunk számára. A kis templom egy igazi kincs a híveknek, amit őriznek, gondot viselnek és szeretnek. Számunkra, de mindazok számára is, akik elmennek előtte vagy betérnek ajtaján örömet, békét és megnyugvást jelent.

Kis közösségünkben fontos, hogy jelen van a vallásos lelkület. Elődeink kitartása, és elszántsága révén, a Jó Isten segítségével fennáll falunkban egy szép kistemplom, ahol a hívek összegyűlhetnek a méltó Isten tiszteletre.

Nagyszüleink, dédszüleink álma vált a tettekben valósággá, hogy Szent Gellért templomunk megépülhetett, amit kötelességünk tovább éltetni, óvni, megvigyázni, hogy mi is tovább tudjuk majd adni örökül az utánunk jövő generációknak.

Valójában a templom épülete a törökfalui lakosok és hívek összetartozását, önzetlen adakozásának a jelképe.

Javaslattevő: Molnár József

Források listája:

- Hitélet X. évfolyam 6 szám 1972/6

- Útitárs 2000 március – V. évfolyam – (37) 3. szám

- Hitélet XXXV. évfolyam 1997/6

Kapcsolattartó személy:

Név: Molnár József
Telefonszám: 024866040
Email: bgmj@baulink.net

2023-12-13

kulturális örökség | Szaján


Varga József 1952. február 22-én született Szajánban. Öten voltak testvérek, de 3 fiútestvére még kisgyermekként elhunyt a torokgyík következtében. Szüleik földműveléssel foglalkoztak. Szerény körülmé ...

2020-05-05

kulturális örökség | Muzslya


Kalapis Stojan Erzsébetlakon született 1958. október 16-án. Teológiát Szlovéniában tanult. 1987. július 16-án szentelték pappá szülőfalujában, Erzsébetlakon. A szaléziánus rend tagja. Előbb káplán, ma ...

2016-01-29

kulturális örökség


A citerák formai-szerkezeti kutatása közben (amelyet 2006 óta folyamatosan végzek) kirajzolódott egy a Közép-Bácskára jellemző citeraváltozat. A kutatás céljára kidolgozott feltáró adatlapokon mintegy ...Készült a Magyar Kormány támogatásával