Szent Gellért-templom

Települési érték

kulturális örökség

2019-02-01


Bemutatás:


Templomunk nem régi épület, de ennek ellenére falunk örökségének tartjuk, mert a falu népe közös erővel és összefogással építette fel. 1970-ben, az akkori atya és polgármester kezdeményezte, hogy épüljön templom a faluban. Sok ember meghallgatta, és egyet értett a plébános szavaival, hogy miért fontos a templom a falunak. Miklós Mihály és felesége Matild odaajándékozták a földjüket, hogy arra építhessék fel templomunkat, de ez nem volt elég széles, így kellett hozzá venni még egy kis darabot. A falu népe összefogott, pénzadományokat ajánlottakfel, és megvettek egy eladásra kerülő birtokot. A falu fiataljai és idősei egyaránt segítettek az épület lebontásában, az építőanyag megtisztításában, beszerzésében, és az építkezésben is. A Helyi Közösség is hozzájárult építőanyaggal. 1972-ben lett kész, és a Szent Gellért nevet kapta. Azóta is a falu hívei összefogva gondozzák és szépítik templomunkat.

Mi fiatalok is aktívan résztveszünk a templomunk szebbé tételében. A templombúcsúnk Szent Gellért napján van. Az új kenyér megszentelésekor népviseletbe öltözünk, hogy még meghittebbé tegyük a szent misét. Sok vendég van akkor itt nálunk, és büszkék vagyunk rá, hogy ilyen szép és rendezett a mi kis templomunk és környéke. A közelben nincs is ilyen szépen karbantartott templom és templomkert – így vélekednek a környékbeli emberek.

A javaslattot beküldte Százszorszép aranyhajak csapata a Négy határon át vetélkedőre.
​Felkészítő pedagógus: Csuzdi Judit

Indoklás:


Büszkék vagyunk templomunkra, legfőképp arra, hogy még nagytatáink is részt vettek a felépítésében. A falu hívei nagy odafigyeléssel, és gondoskodással teszik szebbé. Szeretnénk, ha sok ember megismerné, és eljönne, hogy részt tudjon venni valamelyik templomi ünnepen. Megmutatnánk, milyen nagy gondot viselünk templomunkról, és szeretnénk, ha sokáig ily szép és rendezett legyen, hogy az utókor is részesüljön áldásaikban. Az egész falu népe örömmel gondoljon templomunkra, a szép környezet erősítse őket hitükben.

Források listája:

A forrás nem érhető el

2016-03-24

kulturális örökség


1684-ben XI. Ince pápa kezdeményezésére a Habsburg Birodalom, Lengyelország és a Velencei Köztársaság létrehozta a Szent Ligát, amelyhez 1686-ban csatlakozott Oroszország, Bajorország, a szász, illetv ...

2016-01-22

kulturális örökség


Kosztolányi Dezső Szabadkán született 1885-ben. Mivel szülőháza már nem áll, a Svetozar Marković Gimnázium (valamikor Községi Főgymnasium) épületénél szoktunk emlékezni rá. Költőnk 1900-tól 1903-ig az ...

2016-04-08

természeti környezet


A szikes talajon található füves társulások egyik legfontosabb jellegzetessége a nagy kiterjedésük. A vajdasági gyepek többségére annyira jellemző elaprózódottság a sziki típusokra kevésbé érvényes. A ...Készült a Magyar Kormány támogatásával