A Csekonics család zsombolyai uradalma

Települési érték

kulturális örökség

2019-01-10


Bemutatás:


Az XIX. és a XX. század fordulóján a számos bánsági nagybirtok közül az egyik legnagyobb uradalom a Csekonics család zsombolyai uradalma volt. A család a XVIII. század végén vette bérbe, majd vásárolta meg a zsombolyai birtokot. A Csekonicsok az uradalom fénykorában 45 200 hold termőföldön gazdálkodtak, korszerű gazdálkodási rendszerük pedig példaként szolgált még Nyugat–Európa számára is.

A  több mint 140 év alatt, amíg a család ezen területen élt és tevékenykedett, jelentős épületállományt hozott létre. A Csekonicsok épített örökségét nagyszámú, különböző tipológiához tartozó épület képezi. A család pénzbeli segítségének köszönhetően több kastély, templom, vasútállomás épült, falvak és majorok létesültek. Az első világháború után a Csekonicsok elvesztették a birtok nagy részét, azonban a jól működő uradalom látszatát részben sikerült egészen a második világháborúig fenntartaniuk, annak ellenére, hogy az új országhatár kettészelte a birtokot. A család által hátrahagyott építészeti örökség a XX. század közepétől fokozatosan lepusztult, és Romániában, valamint Jugoszláviában sem állt senki érdekében, hogy megőrizze a hagyatékot. 

Az épületek többségének állapota ma igen rossz, azonban ezek a házak még mindig hirdetik a Csekonicsok egykori nagyságát, és a régi nagybirtokok felépítéséről, működéséről tanúskodnak. A uradalom egykori településein, Zsombolyán (RO), Szerbcsernyén (Német- és Szerbcsernye), Magyarcsernyén, Csőszteleken és Udvarnokon (Roggendorf) nem csak a központi funkciók, hanem a lakóházak zöme is abból a korból származik, amikor még a Csekonicsok gazdálkodtak ezen a vidéken.  

A Csekonicsok épített és kulturális örökségének feltérképezése, és őrzése jelentős lépést jelentene a Bánság kulturájának megőrzésében, hiszen ezáltal bemutathatnánk az egykori nemesi uradalmak típuspéldáját, és megmenthetnénk a feledéstől a nemesi családot és annak örökségét.

Javaslattevő: Szilágyi Mária / Szerkesztő: Fehér Viktor

 

Previous Next

Indoklás:


 

A Csekonics uradalom és annak még fellelhető épületállománya bemutatja a XIX. századi bánsági nemesi uradalom típuspéldáját, működését, és az egykori nemesi birtokokon folyó életformát. Ennek okán a Csekonicsok épített és kulturális örökségének feltérképezése, és őrzése jelentős lépést jelentene a Bánság kulturájának megőrzésében, hiszen ezáltal bemutathatnánk az egykori nemesi uradalmak típuspéldáját, és megmenthetnénk a feledéstől a nemesi családot és annak örökségét.

Források listája:

• Szilágyi, Mária. A Csekonicsok Csitó kastélya. In Németh Ferenc (szerkesztő). Bácsország, Bácsország Vajdasági Honismereti Társaság, Szabadka, szám 76, 2016/1 pp. 21-25. ISSN 1450-6831

• Szilágyi, Mária. A Csekonicsok, a német generális és bánát legfiatalabb kastélya. In Tomek Viktor (főszerk.). Hét Nap. Hét Nap Lapkiadó Kft., Szabadka, évf. 71. 2. 2016. pp. 20-21. ISSN

• Szilágyi, Mária. A Csekonicsok rogendorfi emlékei. In Tomek Viktor (főszerk.). Hét Nap. Hét Nap Lapkiadó Kft., Szabadka, évf. 70. 51. 2015. pp. 20-21. ISSN

• Szilágyi, Mária. A Csekonicsok júliamajori gabonaraktára. In Ricz Péter (szerkesztő). Bácsország, Bácsország Vajdasági Honismereti Társaság, Szabadka,szám 72, 2015/1 pp. 104-105. ISSN 14506831

• Szilágyi, Mária. A Nagy Háború következményei a Csekonics uradalomban és annak épületállományában. In Bence Erika (szerkesztő) Létünk. Forum, Novi Sad, évf. 44. Virtuális. 2014. pp. 131-152. ISSN 0350-4158

• Szilágyi, Mária; Туфегџић Аница. Заборављено наслеђе/Elfeledett örökség/Vergessenes Erbe: Градитељско наслеђе имања Жомбољ породице Чекоњић/A Csekonics család zsombolyai uradalmának épített öröksége/Das Bauerbe des Csekonics-Gutes in Hatzfeld. Универзит

• Silađi, Maria. Building heritage at the former Žombolj estate belonging to the Čekonjić Family. In Kurtović Folić, Nađa; Radonjanin, Vlastimir (editors). PHIDAC – III International symposium for students of doctoral studies in the fields of civil engine

• Szilágyi, Mária; Tufegdžić Anica. Csekonics nasleđe/örökség: Graditeljsko nasleđe imanja Žombolj porodice Čekonjić/A Csekonics család Zsombolyai uradalmának épített öröksége. Katalog međunarodne izložbe. Fakultet tehničkih nauka-Departman za arhitekturu

2016-07-08

turizmus és vendéglátás | Kúla


Lassan tiz éve annak, hogy megszületett az a gondolat, hogy Kúlán meg kellene szervezni egy olyan rendezvényt, ahol egy csokorba tudnánk kötni a magyar hagyományokat, szokásokat. Környezetünkben óriás ...

2020-05-07

kulturális örökség | Muzslya


A muzslyai Sziveri János Művészeti Színpad 1992 őszén alakult, s a következő évben, 1993-ban jegyezték be hivatalosan, civil szervezetként. Azóta is folyamatosan működik. A Művészeti Színpad megálmodó ...

2020-01-31

épített környezet | Kispiac


Az országúton (ma: Szabadkai út), Dukai Antal háza mellett négy juharfa és két jázminbokor mögött áll az akácfából készült kereszt, melyet Fábián János emeltetett. A kereszt Apró Miklós kanizsai bogn ...Készült a Magyar Kormány támogatásával