A Csekonics család zsombolyai uradalma

Települési érték

kulturális örökség

2019-01-10


Bemutatás:


Az XIX. és a XX. század fordulóján a számos bánsági nagybirtok közül az egyik legnagyobb uradalom a Csekonics család zsombolyai uradalma volt. A család a XVIII. század végén vette bérbe, majd vásárolta meg a zsombolyai birtokot. A Csekonicsok az uradalom fénykorában 45 200 hold termőföldön gazdálkodtak, korszerű gazdálkodási rendszerük pedig példaként szolgált még Nyugat–Európa számára is.

A  több mint 140 év alatt, amíg a család ezen területen élt és tevékenykedett, jelentős épületállományt hozott létre. A Csekonicsok épített örökségét nagyszámú, különböző tipológiához tartozó épület képezi. A család pénzbeli segítségének köszönhetően több kastély, templom, vasútállomás épült, falvak és majorok létesültek. Az első világháború után a Csekonicsok elvesztették a birtok nagy részét, azonban a jól működő uradalom látszatát részben sikerült egészen a második világháborúig fenntartaniuk, annak ellenére, hogy az új országhatár kettészelte a birtokot. A család által hátrahagyott építészeti örökség a XX. század közepétől fokozatosan lepusztult, és Romániában, valamint Jugoszláviában sem állt senki érdekében, hogy megőrizze a hagyatékot. 

Az épületek többségének állapota ma igen rossz, azonban ezek a házak még mindig hirdetik a Csekonicsok egykori nagyságát, és a régi nagybirtokok felépítéséről, működéséről tanúskodnak. A uradalom egykori településein, Zsombolyán (RO), Szerbcsernyén (Német- és Szerbcsernye), Magyarcsernyén, Csőszteleken és Udvarnokon (Roggendorf) nem csak a központi funkciók, hanem a lakóházak zöme is abból a korból származik, amikor még a Csekonicsok gazdálkodtak ezen a vidéken.  

A Csekonicsok épített és kulturális örökségének feltérképezése, és őrzése jelentős lépést jelentene a Bánság kulturájának megőrzésében, hiszen ezáltal bemutathatnánk az egykori nemesi uradalmak típuspéldáját, és megmenthetnénk a feledéstől a nemesi családot és annak örökségét.

Javaslattevő: Szilágyi Mária / Szerkesztő: Fehér Viktor

 

Previous Next

Indoklás:


 

A Csekonics uradalom és annak még fellelhető épületállománya bemutatja a XIX. századi bánsági nemesi uradalom típuspéldáját, működését, és az egykori nemesi birtokokon folyó életformát. Ennek okán a Csekonicsok épített és kulturális örökségének feltérképezése, és őrzése jelentős lépést jelentene a Bánság kulturájának megőrzésében, hiszen ezáltal bemutathatnánk az egykori nemesi uradalmak típuspéldáját, és megmenthetnénk a feledéstől a nemesi családot és annak örökségét.

Források listája:

• Szilágyi, Mária. A Csekonicsok Csitó kastélya. In Németh Ferenc (szerkesztő). Bácsország, Bácsország Vajdasági Honismereti Társaság, Szabadka, szám 76, 2016/1 pp. 21-25. ISSN 1450-6831

• Szilágyi, Mária. A Csekonicsok, a német generális és bánát legfiatalabb kastélya. In Tomek Viktor (főszerk.). Hét Nap. Hét Nap Lapkiadó Kft., Szabadka, évf. 71. 2. 2016. pp. 20-21. ISSN

• Szilágyi, Mária. A Csekonicsok rogendorfi emlékei. In Tomek Viktor (főszerk.). Hét Nap. Hét Nap Lapkiadó Kft., Szabadka, évf. 70. 51. 2015. pp. 20-21. ISSN

• Szilágyi, Mária. A Csekonicsok júliamajori gabonaraktára. In Ricz Péter (szerkesztő). Bácsország, Bácsország Vajdasági Honismereti Társaság, Szabadka,szám 72, 2015/1 pp. 104-105. ISSN 14506831

• Szilágyi, Mária. A Nagy Háború következményei a Csekonics uradalomban és annak épületállományában. In Bence Erika (szerkesztő) Létünk. Forum, Novi Sad, évf. 44. Virtuális. 2014. pp. 131-152. ISSN 0350-4158

• Szilágyi, Mária; Туфегџић Аница. Заборављено наслеђе/Elfeledett örökség/Vergessenes Erbe: Градитељско наслеђе имања Жомбољ породице Чекоњић/A Csekonics család zsombolyai uradalmának épített öröksége/Das Bauerbe des Csekonics-Gutes in Hatzfeld. Универзит

• Silađi, Maria. Building heritage at the former Žombolj estate belonging to the Čekonjić Family. In Kurtović Folić, Nađa; Radonjanin, Vlastimir (editors). PHIDAC – III International symposium for students of doctoral studies in the fields of civil engine

• Szilágyi, Mária; Tufegdžić Anica. Csekonics nasleđe/örökség: Graditeljsko nasleđe imanja Žombolj porodice Čekonjić/A Csekonics család Zsombolyai uradalmának épített öröksége. Katalog međunarodne izložbe. Fakultet tehničkih nauka-Departman za arhitekturu

2016-01-27

kulturális örökség | Mohol


Úrnapja a pünkösd után következő második hét csütörtökjén tartott ünnep, az oltáriszentség ünnepe. Ilyenkor díszes körmenetben hordozták végig az egész településen az oltáriszentséget, melynek a néphi ...

2018-06-19

természeti környezet | Bácskossuthfalva


Latin neve: Quercus robur. Minden bizonnyal jelenleg a falu legidősebb fája a református templomparkban van, a völgy felőli emlékkaputól balra, a kerítés közelében.             Ültetésének dátuma azo ...

2016-02-29

épített környezet | Ada


„Az adai római katolikus templom tornyához hasonlót máshol aligha látnak az emberek. Az átutazóban lévők úgy nézik, hogy nincs befejezve. Az adaiak azonban tudják, hogy be van fejezve, de azt már igaz ...Készült a Magyar Kormány támogatásával