Az Utrinai himnusz és Pördi Ferenc munkássága

Települési érték

kulturális örökség

2016-06-15


Bemutatás:


Pördi Ferenc Törökfalu/Utrina himnuszának szerzője Keviben született 1936. november 16-án. Édesapja a Kevi Tűzoltó tamburazenekarban muzsikált, így már gyermekként prímázni tanulhatott. Az általános iskolát Keviben végezte, majd két évet járt gimnáziumba Zentán, valamint az ipari iskolát is elvégzte. 1955-1956-ban Pecarski Bogdán borbélyinasa volt, majd Nagybecskereken letette a borbély vizsgát. Később Utrinán, az adai Halász József mezőgazdasági kombinát Kossuth nevű szövetkezetében dolgozott állatgondozóként. Ez időben alkotta meg az ilyen falu, mint Utrina” kezdetű, később a falu himnuszává választott, Utrinai himnusznak elnevezett nótát, amely a Búzaföldön kinyílott a pipacs virág c. nóta dallamára íródót. Hasonló szöveggel létezik még a Tóthfalui himnusz is, melyet ugyanezen a dallamon énekelnek.

Pördi Ferenc a himnusz megalkotása idején más nótaszövegeket is írt. Ekkor született a Vadász nóta című szerzemény, valamint olyan nóták is, melyeket, később betiltottak. Elsősorban a tartalmuk miatt nem kerülhettek nyilvánosságra. Egyik ilyen műve a Nóta című alkotása, melyben a következő szövegrész szerepel: "atombomba végez majd a világgal…"

Élete jelentős részét a zene, a báli és lakodalmi muzsikálás töltötte ki. Folyamatosan képezte magát, megtanult harmonikán, kontrán és bőgőn is játszani. Sajnálatos módon, azonban, egy betegség miatt abba kellett hagynia 35 évig tartó zenei pályafutását. 2005-ben hunyt el.

Pördi Ferenc kéziratát családja őrzi. A gyűjteményben 90 kézzel írott nóta található, melyek között, a saját szerzemények mellett, a korszak közkedvelt nótái is megtalálhatók. A kézirat elektronikus másolata a törökfalui Helyi közösség irodájában is elérhető.

A következőkben szöveghűen adjuk közre az Utrinai himuszt, ahogyan a szerző, Pördi Ferenc kéziratában is megtalálható.  

UTRINAI HIMUSZ

Ilyen falu mint Utrina nincsen máshol

Pedig távol esik minden nagyvárostól

Zentátol is Adátol és Topolyátol

De a kultur élet élénkebb mint bárhol máshol

 

A három kocsma a kultura legfő fészke

Oda tódul kicsi falum dolgos népe

Kártya csaták mulatozás és lumpolás

Ez jelenti falumban a szórakozást

 

Az egyik kocsma a preferánsz tanyája

De a ferbli se nem megy ritkaság számba

A másik kocsma a nótások tanyája

Ki arra megy táncra kerekedik a lába

 

A harmadik az ifjuság számára van

De a gardi mamák is ott vannak sokan

Ott tanulják meg a divatos táncokat

Onnan lopják a legények a lányokat

 

Póstánk is van de sajnos ma be van zárva

Mert a póstást régi betegsége bántja

Bele került a preferánsz betegségbe

Két partnere részesíti gyors segélyben

 

A pékünk megérdemli a dicséretet

Minden reggel korán szedi a kenyeret

Oly szépet süt hogy az ember megcsodálja

Harmad nap már ember legyen ki elrágja

 

Televízor vagy radio minden házban

Még a leadó is itt van Utrinában

Sámlin ülő tranzisztoros leadónk van

Működik is szakadatlan éjjel-nappal

 

Jaj annak az utrinai jó polgárnak

Ki rákerül a helyi adó műsorára

Mer addig az adásnak biz nem lessz vége

Amíg el nem költözik egy más vidékre

 

Az önkéntes tűzoltók is jól működnek

Gyakorlatra egy liter pálinkát visznek

Amíg a liter pálinka el nem fogyott

A parancsnok nem vezérel sorakozót

 

Utrinába ha tűz eset akar lenni

Azt egy héttel előbb be kell jelenteni

Hogy a fecskendőt időben fölszereljék

A parancsnokot a kocsmából kivezessék

 

Borbély is van a faluba kettő három

Egyik kapál másik csépelni megy nyáron

De ha éppen nem akad fontosabb dolga

Muzsikálni megy a szerdai pijacra

 

A Földműves szövetkezet építkezik

A termelők bizony ezt észre is veszik

Irodát és munkás lakást építenek

A hízókért hónapokig nem fizetnek.

                                                    Vége

Alább, a Forrásokban feltüntetett felvételen is meghallgatható, helybeli Búzavirág asszonykórus által énekelt, verzió továbbköltött verszakait is közreadjuk: 

Ezután az asszonynépnek nem lesz dolga

Sütés főzés mosogatásra nincs gondja

A társulásba közös konyhán minden meglesz

Otthon csak a férjeikkel veszekszenek

 

Arról volt szó aki boldog akar lenni

A társulásba annak még ma be kell menni

Ott lesz ám a dínom dánom és boldogság

Kutya füle ehhez képest a menyország.

Previous Next

Indoklás:


Az Urtinai himnuszt, valamint a szerzőjét, Pördi Ferencet, illetve a kézzel írott nótagyűjteményét azért ajánljuk a Törökfalui Települési Értéktárba, mert a múltunk egy-egy megtörtént eseményét eleveníthetjük fel általuk. Továbbá Pördi Ferenc humorral átitatott műveit máig éneklik környékünkön. A település nagyra értékelt nótaszerzőjének emlékezetét szeretnénk megőrizni, munkásságát és himnuszát pedig szeretnénk megismertetni az utánunk jövő nemzedékekkel is.

Javaslattevő: Molnár József

Források listája:

https://www.youtube.com/watch?v=7YIGZ2lryug

http://pobieramy.top/pobierz/JQS8VmSp6xE/utrinai-himnusz-teljes-verzio/

Kapcsolattartó személy:

Név: Molnár József
Telefonszám: +381 (24) 866 040
Email: bgm@baulink.net

2016-02-01

kulturális örökség


A doroszlói népviselet a fiatalabb magyar népviseletek közé tartozik. A falu török utáni újratelepítése az 1752. évben kezdődött meg dunántúli magyarokkal. Legtöbbjük Tolna megyéből érkezett, de jötte ...

2016-01-26

épített környezet | Bajsa


Bajsa évszázadok óta három templom oltalmában A katolikus templom A falu 1751-es újratelepítését követően, 1759-től a Vojnits család Bajsa felének tulajdonosa lett. Tehetősek és adakozók voltak, ...

2016-01-22

természeti környezet


A földikutyák az alföldi füves puszták jellegzetes lakói. Szerbiában, Észak-Bácskában a Szabadka–Horgosi-homokpuszta néhány pontján fordul elő bizonyítottan. A delibláti és a tarcali (Fruška Gora) áll ...Készült a Magyar Kormány támogatásával