Hétköznapi hősünk: Modrcsin Iván patikus

Települési érték

kulturális örökség

2024-02-01


Bemutatás:


Bácskossuthfalva legkiemelkedőbb egyéniségei között feltétlenül meg kell említenünk Modrcsin Iván okleveles gyógyszerészt, ismertebb nevén a patikus bácsit, aki önfeláldozó munkájával, emberséges hozzáállásával 50 évig szolgálta a falut.

Mint id. Kovács Gyula, ő sem volt a falu szülöttje. A rendelkezésünkre álló adatok alapján tudjuk, hogy Kraljevican született, a mai Horvátország területén. A gyógyszerészi oklevelét 1911-ben szerezte Zágrábban. Ezután Szegedre került, majd Zomborba. Ott elhelyezkedett a Schubert Arnold vezette gyógyszertárban. Két év ottani tapasztalat lehetővé tette számára gyógyszertár nyitását vagy önálló vezetését. (Szemesi, 1977)

Falunkba 1921-ben érkezett. Hamarosan megnyílt a patikája is, amely a Megváltó nevet viselte.

Időközben bekapcsolódott az önkéntes tűzoltó testület munkájába is, majd 1929-ben ki is nevezték a testület parancsnokának. Ezt a tisztséget is becsülettel és alázattal végezte. A legfontosabb dolognak a fegyelmet tartotta, amelyet minden erejével igyekezett fenntartani.

Miután tudomására jutott, hogy tűzoltó bajtársai, beosztottjai nem a megkívánt módon viselkednek, szigorú beszédet intézett hozzájuk: „Ha ismétlődni fognak hasonló esetek a jövőben is, a testületet feloszlatják. Én semmiképpen sem szeretném megérni azt, hogy a Testületet parancsnokságom alatt oszlassák fel verekedések és részegeskedések miatt.” (Szemesi, 1977)

A háború alatt igazolnia kellett tulajdonjogát, gyógyszerészi képességeit, hogy továbbra is vezethesse saját patikáját. A döntés a következő volt: „Alulírottak igazoljuk, hogy Modrcsin János gyógyszerész, a bácskossuthfalvai „MEGVÁLTÓ” Gyógyszertár tulajdonosa, gyógyszerészi működése ellen semmi kifogás sem merült fel, büntetve nem volt és gyógyszerészi szempontból teljesen megbízható”. (Szemesi, 1977)

A gyógyszertárát sem kerülhette el az államosítás, ami 1949-ben be is következett. Az ellene elkövetett igazságtalanságot alázattal viselte, és az újonnan alapított Népgyógyszertár felelős személyévé őt nevezték ki. Igazgatója is maradt 1962-ig.

1962-ben, az akkori előírások alapján a teljes visszavonulás mellett másik két lehetőség is a nyugdíjasok rendelkezésére állt: dolgozhattak és élvezhették a teljes nyugdíjat, vagy dolgozhattak továbbra is teljes munkaidővel, de akkor csak fél nyugdíjra voltak jogosultak. Modrcsin Iván hű maradt önmagához, és az utóbbi lehetőséget választotta. Teljes munkaidőt dolgozott, és minden szándéka az volt, hogy fél évszázados tapasztalatát megossza a munkatársaival.

A tűzoltó testületben kifejtett önfeláldozó munkájáért és különleges érdemeiért 1964-ben a községi Tűzoltó Szövetség dicsérő oklevéllel jutalmazta.

1967-ben a moravicai gyógyszertár dolgozói és a falu lakossága javasolta a topolyai községi képviselő-testületnek, hogy sokévi munkásságáért Októberi díjjal tüntessék ki. A díjat meg is kapta.

Falunk legismertebb gyógyszerésze 1972-ben, 86 esztendős korában hunyt el.

(Részlet a pályamunkából)

A javaslat a Hétköznapi hőseink – Írjunk történelmet! elnevezésű mintaprojekt keretében készült.
Készítették: Banjac Adrianna, Sötét Bíborka, Antal Csongor
Felkészítő tanár: Radaković Marina
Id. Kovács Gyula Általános Iskola, Bácskossuthfalva

Indoklás:


A falu lakosságáról a mai napig elmondható, hogy nehezen fogadja be az idegeneket, mégis több meghatározó alakja idegen településről érkezett és került a falu meghatározó és közkedvelt személyiségei közé. Elszánt, kitartó és alázatos munkájuknak köszönhetően befogadta őket a közösség. 

Modrcsin Iván fél évszádon keresztül gyógyította a betegeket és a rászorulókat. Megfegyelmezte a tűzoltókat, és kiválóan vezette őket. 

Kapcsolat az értékhez:


Id. Kovács Gyula Általános Iskola

24340 Bácskossuthfalva, Táncsics Mihály utca 2.

+38124741026

Források listája:

Besnyi Károly: Jól égett a pipájuk! Bácskossuthfalva, 2010

Besnyi Károly: Rivaldafényben. Bácskossuthfalva amatőrmozgalmának monográfiája. Ady Endre Művelődési Központ, Bácskossuthfalva, 2013

Dévay Lajos–Gyarmati Sándor: Nagy idők sodrában. Sztáramoravica, 1936

Muhi Verona: Moravica monográfiája. Közlöny 2., Moravica, 1977

Papp László: A hetedik – A bácskossuthfalvi Kossuth-szobor rejtélyes története. Monográfia, 2017

Szemesi József: Moravica monográfiája. Közlöny 2., Moravica, 1977

2024-02-02

kulturális örökség | Tiszakálmánfalva


Moldvai Károly, akit mindenki csak Karcsi bácsinak ismer a faluban, 1938. március 22-én született. Az akkori gazdasági helyzet miatt nem volt alkalma befejezni a gimnáziumot, ugyanis ebben az időben é ...

2018-09-05

kulturális örökség | Topolya


Míg a Magyar Királyság nyugati részein a XVII–XVIII. században megjelentek a barokk stílusú Szentháromság-szobrok, addig az alföldi és tiszántúli térségben, így tájunkon is csak a XIX. század második ...

2021-08-06

kulturális örökség | Gombos


Az 1924-es árvíz idején átszakadt a vasúti gát, ezzel kialakult egy tó, amelyet találóan Strandnak kereszteltek el, s ma is így emlegetik a helybeliek. Miután újból megépült a töltés, annak másik olda ...Készült a Magyar Kormány támogatásával