Kalapis Stojan atya munkássága

Települési érték

kulturális örökség

2020-05-05


Bemutatás:


Kalapis Stojan Erzsébetlakon született 1958. október 16-án. Teológiát Szlovéniában tanult. 1987. július 16-án szentelték pappá szülőfalujában, Erzsébetlakon. A szaléziánus rend tagja. Előbb káplán, majd Bóka és Módos (Jaša Tomić) utazó plébánosa. 1992-től újra káplán Muzslyán, de a környező egyházközösségek - Lukácsfalva, Erzsébetlak, Écska - hívei vallási életében is sokat felvállal. Vezető szerepe van a muzslyai Emmausz fiúkollégium felépítésében és annak működtetésében. 1991-ben Muzslyán megalakult a Vajdasági Magyar Cserkészszövetség, melynek éveken keresztül Kalapis Stojan az elnöke és a mindenese. Kimagasló érdeme van a szórványban élő magyar diákok beiskoláztatásában. Ennek eredménye a Szórvány Alapítvány létrejötte, melynek vállalta elnöki posztját, és ő az alapítvány működtetője is. Zarándoklatokat szervez és irányít: Medjugorjeba, Lurdba, Rómába. Mezei Attilával együtt évente vezeti a fiatalokat (egész Bánság területéről) ifjúsági világtalálkozókra (többek között Taizébe).

Indoklás:


Kalapis Stojan atya az Emmausz fiúkollégium megalapítója, oratórium megszervezője.A fiatalok, a gyerekek nagyon tisztelik és szeretik. 2004-ben Apáczai Érmet kapott a hatvan férőhelyes Emmausz fiúkollégium megépíttetéséért és annak működtetéséért. Önfeláldozó munkáját a közelmúltban újabb rangos elismeréssel méltányolták - 2010 októberében a Magyar Köztársaság a Kisebbségekért - díjjal tüntette ki. 2018-ban Magyar életfa díjat kapott. Amit tett és tesz a bánsági magyar fiatalság érdekében, Istentől áldott küldetésnek tekinthető. 

Javaslattevő: Juhász Törköly Krisztina

Források listája:

Juhász Törköly Krisztina adatgyűjtése nyomán.

2020-05-07

kulturális örökség | Muzslya


A háborút követően 1947-ben alakult meg, Petőfi Sándor Kultúregyesület néven és erre az időszakra vezethető vissza a színjátszó szakcsoport önállósulása is. A színjátszásnak nagy hagyománya volt már M ...

2016-03-29

kulturális örökség


A 15. század közepére a Balkán jelentős területei török ellenőrzés alá kerültek, így az Oszmán Birodalom közvetlenül is határos lett a Magyar Királysággal, amelyet a végvárrendszer védett a török betö ...

2016-02-01

kulturális örökség | Torontálvásárhely


1975-ben az iskolában rendezett nagyszabású néprajzi és helytörténeti kiállítás alkalmából Szécsényi Jolán, a képzőművészeti nevelés tanárnője a diákok segítségével sok helyi jellegű régiséget gyűjtöt ...Készült a Magyar Kormány támogatásával