Kálmány Lajos folklorista egyházaskéri emlékezete

Települési érték

kulturális örökség

2020-05-11


Bemutatás:


Kálmány Lajos 1875 és 1910 között 15 településen teljesített egyházi szolgálatot az 1920. június 4. előtt fennálló Csanádi egyházmegyében. Ez idő alatt Egyházaskéren járva ismerte meg Borbély Mihályt, akihez 1913-ban újra visszament, hogy rögzítse teljes meserepertoárját. Ebből a gyűjtésből jelent meg a Hagyományok második kötete, amelynek a Borbély Mihály mondása után alcímet adta. Ezt követően közel harminc éven át szünetelt a mesegyűjtés Vajdaságban és egyéb néprajzi témájú kutatásról sincs tudomásom Egyházaskér vonatkozásában.

Az egyházaskéri templom falán, Bogdán József, a falu egyetlen helyben lakó plébánosának törekvései révén, 1997-ben egy márványtáblát helyeztek el, ahol azóta, évente ünnepség keretében Kálmány Lajos folklórkutató egyházaskéri gyűjtéseire és híressé vált mesemondójára, Borbély Mihályra emlékeznek. Az ünnepségeket az utóbbi években a „Gyöngyvirág” nőegylet szervezi, általában az őszi hónapokban.

Az első, vagyis az 1997-es megemlékezésen a 150 főre becsült egybegyűlteket Bogdán József köszöntötte, majd Péter László szegedi irodalomtörténész, Bori Imre és Jung Károly az újvidéki Magyar Tanszék tanárai tartottak előadást Kálmány Lajosról és Borbély Mihályról. Felszólalt Bányai János a Magyar Tanszék akkori vezetője is, melynek egy részletét alább közlöm:

A hagyomány elvetése: a jelen elvetése. Azt mondja az emléktábla, hogy irodalomban és tudományban, a szellemiek és anyagiak terén vannak értékes hagyományaink, és hogy készek vagyunk tiszteletben tartani és ápolni is őket. Az emléktábla azért van, hogy emlékeztessen, felidézzen, figyelmeztessen. Előtte magunkra ismerünk. Erőt ad, kedves is talán. Az emléktáblával jelölt helyek ápolásra szorulnak, de e helyek ápolása önmagunk megértése, önmagunk ápolása is. A hagyományok iránti örökös adósságainkat sohasem törleszthetjük, de ebből a tartozásból adunk meg valamennyit Kálmány Lajos és mesemondója, Borbély Mihály közös emléktáblájának felállításával Verbicán.

Ezt követően avatták fel a templom falára helyezett márványtáblát, amelyen a következő felirat olvasható: Kálmány Lajos pap, néprajzkutató és mesemondója Borbély Mihály emlékére 1997. március 22-én Vrbica Egyházaskér. Majd ünnepi műsorra került sor a templomban, ahol fölléptek a Magyar Tanszék hallgatói, Kormányos Gyöngyi, Szalma Ildikó és Pressburger Csaba, akik balladákat adtak elő, továbbá az oroszlámosi hittanosok Molnár Rózsa vezetésével és a zentai Zyntharew együttes. A lapokban később arról írtak, hogy Bogdán Józsefnek, az egyházaskéri Helyi Közösségnek és a Magyar Tanszék tanárainak köszönhető, hogy emléktábla-avatásra került sor Egyházaskéren.

Previous Next

Indoklás:


Kálmány Lajos huszadik század eleji egyházaskéri gyűjtőútjaira és mesemondójára, Borbély Mihályra évente ünnepség keretében emlékeznek. Kettejük találkozásának eredményei a helyi szociális és kulturális tudás részévé váltak a huszadik század végi Egyházaskéren. Bogdán József 1997-es kezdeményezése, tudatos kulturális vállalkozói, közösségépítői szerepvállalása és a társadalmi-politikai környezetben mélyen gyökerező nemzeti összetartozás erősítésének intenciója hozzájárult ahhoz, hogy a múlt e darabkái büszkeséggel töltse el a helyi lakosságot és erősítse identitásukat.

Javaslattevő: Fehér Viktor

Források listája:

Kálmány Lajos (1914). Hagyományok. Borbély Mihály mondása után II. Néphagyományokat-Gyűjtő Társaság, Vácz

Katona Imre–Bori Imre–Beszédes Valéria (1976). Pingált szobák. Borbély Mihály meséi. Kálmány Lajos gyűjtése. Forum Könyvkiadó, Újvidék

Raffai Judit (2015). Kálmány Lajos. In Forrai Ibolya–Raffai Judit (szerk.): Kálmány Lajos: Alföldi gyűjtés. Balassi Kiadó, Budapest 499–514.

fi. (1997). Tisztelgés a néprajzkutató és a mesemondó előtt. = Magyar Szó, márc. 23., 5.

Bori Imre beszéde megjelent a Magyar Szó hasábjain. In Bori Imre (1997). Feljegyzések (Kálmány Lajosról és mesemondójáról, Borbély Mihályról). = Magyar Szó, márc. 29., 11.

Fodor István (1997). Hogy emlékeztessen és figyelmeztessen (Emléktáblát avattak Egyházaskéren, mely nem csak az egyházaskériekhez szól). = Magyar Szó, márc. 25., 10.

Fodor István (1997). Hogy emlékeztessen és figyelmeztessen (Emléktáblát avattak Egyházaskéren, mely nem csak az egyházaskériekhez szól). = Magyar Szó, márc. 25., 10.

Ismeretlen szerző (1997). Kálmány Lajos Emléknap. = Magyar Szó, márc. 6., 11.

2021-08-06

kulturális örökség | Gombos


Gombos Nyugat-Bácskában található, közvetlenül a horvát határ mellett. Alig pár száz méterre a falutól folyik a Duna, amellyel az itt élő lakosság múltja és jelene elválaszthatatlanul összefonódik. A ...

2021-03-04

épített környezet | Zenta


A Royal Szálloda épülete Zenta épített örökségének egyik kiemelkedő eleme. A szecessziós stílus egyik szép példája, Magyar Ede utolsó, még életében elkészült épülete. A mai Royal Szálloda helyén már ...

2020-04-17

épített környezet | Csóka


Csóka a törökdúlás alatti években elnéptelenedett, lakosai a Marostól északra fekvő területekre települtek. Az elhagyott házakba vándorló szerb juhászok költöztek. 1782-ben Marczibányi Lőrinc a bécsi ...Készült a Magyar Kormány támogatásával