Kispiac helytörténeti gyűjteménye (Kispiaci tájház)

Települési érték

kulturális örökség

2020-04-08


Bemutatás:


Adamov Judit 2010-ben vásárolta meg a kispiaci vásártérhez közeli több mint száz éves ingatlant, amelyet kezdettől fogva Kispiac helytörténeti gyűjteményének, tájházának szánt. Négy zárt kiállítótérrel rendelkezik, illetve egy tágas udvarral. Külön helyiségekben kapott helyet a 20. század eleji helyi kisgazdák és a polgári réteg tárgyi eszközeit bemutató kiállítás, ahogyan a Retro-szoba, az 1945-1990. között fennálló jugoszláv szocializmus idejének vidéki életvitelével foglalkozó témacsoport is és a mesélő-emlékező falak helyisége.

A kisgazda-szobában egy XX. század eleji tisztaszobát rendezett be, elmondása szerint a környékbeli középparaszti, kisgazda rétegre jellemző bútorzattal, viseleti tárgyakkal és használati eszközökkel. Kiemelt helyet kapott a fekete színű menyasszonyi ruha, melyet az első világháború előtti időszakban viseltek, de a „magyaros ruha” is, ami kedvelt kelléke volt a szüreti báloknak. A házi oltár megjelenítését a tárlatban annak múltbéli jelentősége indokolja, hiszen a gyakori gyermekhalálozás, és a családokat ért tragédiák végett, illetve a továbbiakat elkerülendő, a házi oltár előtt telepedtek le, s kértek áldást, imádkoztak.

A polgár-szoba vagy Fehér Anna-emlékszoba a névadó örökségét tartalmazó gyűjteményre épül, amely 2010-ben került Kispiacra. A martonosi földbirtokos családból származó Fehér Kálmán és a magyarkanizsai kereskedő Schwartz Antal lányának házasságából született Fehér Anna 1925-ben. A húszas évek Magyarkanizsáján polgári életet élő család mindennapos használati tárgyait és lakóházuk berendezésének egyes darabjait tekinthetjük meg a kiállításban. Míg a Fehér Anna hagyatéka elnevezésű digitális platformon a család után maradt dokumentáció digitalizált anyagát. Elérhetősége: https://www.facebook.com/feherpannika/

A retro-szoba a szocialista Jugoszlávia tárgyainak egy részét mutatja be. A kiállításban megjelennek a kispiaci szövetkezeti munkavégzéshez kapcsolódó irodai eszközök és bútorzat. De Jugoszlávia jellegzetes szimbólumaival is találkozhatunk a bemutatott „pionír”, tűzoltó és tiszti egyenruhákon.

A mesélő-emlékező falakból álló helyiségben a helyi és környékbeli lakosok élete elevenedik meg a látogató előtt. Olyan személyekről készült fényképek kerülnek itt bemutatásra, akik valamilyen nyomot hagytak tetteikkel a település múltjában. A képek hátoldalán történeteket olvashatunk szereplőikről. A kiállítás készítése során előnyben részesültek a gyermektelen házaspárokról, balesetben elhunytakról, gazdaságilag tönkrementekről készült fényképek. Olyan személyeket ismerhetünk meg itt, akiknek nem maradtak utódai, s nem emlékezik rájuk egyetlen közvetlen hozzátartozójuk sem, így mondhatni az elfeledetteknek állít emléket a kiállítás, mely egy 50 személy fogadására alkalmas étkezőben került kialakításra.

Indoklás:


Kispiac helytörténeti gyűjteménye, tájháza négy zárt kiállítótérrel rendelkezik. Külön helyiségekben kapott helyet a 20. század eleji helyi kisgazdák és a polgári réteg tárgyi eszközeit bemutató kiállítás, ahogyan a Retro-szoba, az 1945-1990. között fennálló jugoszláv szocializmus idejének vidéki életvitelével foglalkozó témacsoport is és a mesélő-emlékező falak helyisége. Ekképpen a gyűjtemény különböző társadalmi réteg és különböző történelmi időszak bemutatását bemutatását tűzte ki célul, ezzel átfogva a település és a környék egészét. 

Javaslattevő: Adamov Judit

Források listája:

Adamov Judit gyűjtéséből és adatközléséből (2020. január, Kispiac)

2018-09-04

épített környezet | Topolya


Topolya legimpozánsabb épülete, a Sarlós Boldogasszonyról elnevezett római katolikus templom 1906 óta áll a hívek szolgálatában. A templom ugyanazon a dombon helyezkedik el, amelyen a XVIII. század ...

2016-06-24

agrár- és élelmiszergazdaság | Bácsfeketehegy


A Telecskai-dombok löszös talaján fekszik Bácsfeketehegy – Feketics, melyet 1785-ben kunhegyesi telepesek alapítottak újra. A falu új lakói anyaközségükből magukkal hozták a szőlő és a gyümölcs szeret ...

2016-02-05

épített környezet | Völgypart


A XIX. és XX. század fordulóján még több száz szélmalom működött Vajdaság területén, ma pedig egész Észak-Bácskában csak ötöt tartunk számon, köztük a völgypartit. A malom 1907-ben épült Pasztviják Gá ...Készült a Magyar Kormány támogatásával