Kispiac helytörténeti gyűjteménye (Kispiaci tájház)

Települési érték

kulturális örökség

2020-04-08


Bemutatás:


Adamov Judit 2010-ben vásárolta meg a kispiaci vásártérhez közeli több mint száz éves ingatlant, amelyet kezdettől fogva Kispiac helytörténeti gyűjteményének, tájházának szánt. Négy zárt kiállítótérrel rendelkezik, illetve egy tágas udvarral. Külön helyiségekben kapott helyet a 20. század eleji helyi kisgazdák és a polgári réteg tárgyi eszközeit bemutató kiállítás, ahogyan a Retro-szoba, az 1945-1990. között fennálló jugoszláv szocializmus idejének vidéki életvitelével foglalkozó témacsoport is és a mesélő-emlékező falak helyisége.

A kisgazda-szobában egy XX. század eleji tisztaszobát rendezett be, elmondása szerint a környékbeli középparaszti, kisgazda rétegre jellemző bútorzattal, viseleti tárgyakkal és használati eszközökkel. Kiemelt helyet kapott a fekete színű menyasszonyi ruha, melyet az első világháború előtti időszakban viseltek, de a „magyaros ruha” is, ami kedvelt kelléke volt a szüreti báloknak. A házi oltár megjelenítését a tárlatban annak múltbéli jelentősége indokolja, hiszen a gyakori gyermekhalálozás, és a családokat ért tragédiák végett, illetve a továbbiakat elkerülendő, a házi oltár előtt telepedtek le, s kértek áldást, imádkoztak.

A polgár-szoba vagy Fehér Anna-emlékszoba a névadó örökségét tartalmazó gyűjteményre épül, amely 2010-ben került Kispiacra. A martonosi földbirtokos családból származó Fehér Kálmán és a magyarkanizsai kereskedő Schwartz Antal lányának házasságából született Fehér Anna 1925-ben. A húszas évek Magyarkanizsáján polgári életet élő család mindennapos használati tárgyait és lakóházuk berendezésének egyes darabjait tekinthetjük meg a kiállításban. Míg a Fehér Anna hagyatéka elnevezésű digitális platformon a család után maradt dokumentáció digitalizált anyagát. Elérhetősége: https://www.facebook.com/feherpannika/

A retro-szoba a szocialista Jugoszlávia tárgyainak egy részét mutatja be. A kiállításban megjelennek a kispiaci szövetkezeti munkavégzéshez kapcsolódó irodai eszközök és bútorzat. De Jugoszlávia jellegzetes szimbólumaival is találkozhatunk a bemutatott „pionír”, tűzoltó és tiszti egyenruhákon.

A mesélő-emlékező falakból álló helyiségben a helyi és környékbeli lakosok élete elevenedik meg a látogató előtt. Olyan személyekről készült fényképek kerülnek itt bemutatásra, akik valamilyen nyomot hagytak tetteikkel a település múltjában. A képek hátoldalán történeteket olvashatunk szereplőikről. A kiállítás készítése során előnyben részesültek a gyermektelen házaspárokról, balesetben elhunytakról, gazdaságilag tönkrementekről készült fényképek. Olyan személyeket ismerhetünk meg itt, akiknek nem maradtak utódai, s nem emlékezik rájuk egyetlen közvetlen hozzátartozójuk sem, így mondhatni az elfeledetteknek állít emléket a kiállítás, mely egy 50 személy fogadására alkalmas étkezőben került kialakításra.

Indoklás:


Kispiac helytörténeti gyűjteménye, tájháza négy zárt kiállítótérrel rendelkezik. Külön helyiségekben kapott helyet a 20. század eleji helyi kisgazdák és a polgári réteg tárgyi eszközeit bemutató kiállítás, ahogyan a Retro-szoba, az 1945-1990. között fennálló jugoszláv szocializmus idejének vidéki életvitelével foglalkozó témacsoport is és a mesélő-emlékező falak helyisége. Ekképpen a gyűjtemény különböző társadalmi réteg és különböző történelmi időszak bemutatását bemutatását tűzte ki célul, ezzel átfogva a település és a környék egészét. 

Javaslattevő: Adamov Judit

Források listája:

Adamov Judit gyűjtéséből és adatközléséből (2020. január, Kispiac)

2020-04-28

kulturális örökség | Csóka


„Ha a Télapóra gondolunk, sok minden jut az eszünkbe. Csomagot hoz, a kéményen át érkezik, piros ruhát visel, hosszú fehér szakálla van, bojtos a sapkája, az Északi-sarkról jön, ajándékot hoz… Ezt min ...

2016-01-29

épített környezet


Az aracsi településről elnevezett templom romjai, amelyet a nép pusztatemplomnak nevez, a szerbiai Törökbecse, Beodra-Karlova és Basahíd határolta terület lakatlan pusztáján helyezkedik el. A romok eg ...

2020-02-10

épített környezet | Kispiac


A Kossuth Lajos utca 50-es számú ház kertjében, amely Dobó György tulajdona, áll a fakereszt, melyet Csonka Józsefné Rábik Julianna emeltetett. A férje az I. világháborúban hadifogságba esett. Julcsa ...Készült a Magyar Kormány támogatásával